General

Jowell


Note: These items are also sold in Plamit Village now. (Non Hostile)

ItemAbility AC PriceDurabilityWeightStats
Granite Earring
45 -3 1,300,000 500,000 1+1,200 Health, +900 Mana, +8 Str, +8 Wis, +10 Regen
Slate Earring
45 -3 1,300,000 500,000 1+1,200 Mana, +10 Int, +10 Regen
Yowien Necklace of Earth
50 -8 6,500,000 500,000 1Earth Offense, +2,500 Health, +2,500 Mana, +1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex, +20 Hit, +20 Dmg, +20 Regen, +10% MR
Yowien Necklace of Fire
50 -8 6,500,000 500,000 1Fire Offense, +2,500 Health, +2,500 Mana, +1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex, +20 Hit, +20 Dmg, +20 Regen, +10% MR
Yowien Necklace of Sea
50 -8 6,500,000 500,000 1Sea Offense, +2,500 Health, +2,500 Mana, +1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex, +20 Hit, +20 Dmg, +20 Regen, +10% MR
Yowien Necklace of Wind
50 -8 6,500,000 500,000 1Wind Offense, +2,500 Health, +2,500 Mana, +1 Str, +1 Int, +1 Wis, +1 Con, +1 Dex, +20 Hit, +20 Dmg, +20 Regen, +10% MR
Granite Gauntlet
45 -6 12,000,000 500,000 10+1,500 Health, +1 Str, +1 Con, +8 Hit, +8 Dmg, +10% MR
Slate Gauntlet
60 -6 12,000,000 500,000 10+2,000 Mana, +2 Int, +2 Wis, +1 Con, +20% MR
Yowien's Greaves
60 -13 13,500,000 50,000 8+3,000 Health, +8 Str, -3 Int, -3 Wis, +8 Con, +8 Dex, +10% MR
Crystal Greaves
60 -13 13,500,000 50,000 8+3,000 Mana, -3 Str, +8 Int, +8 Wis, -3 Con, -3 Dex, +10% MR
Yowie Leather Sandals
45 -10 20,000,000 500,000 4+1,800 Health, +9 Dex, +5 Hit, +5 Dmg
Yowien Leather Sandals
45 -10 20,000,000 500,000 4+1,800 Mana, +9 Dex, +5 Hit, +5 Dmg
Orb Ring
65 -2 22,000,000 500,000 1500 Health, +1,500 Mana, -5 Str, +5 Int, +5 wis, -5 Con, +10% MR
Crystal Ring
65 -2 22,000,000 500,000 1+1,500 Health, +500 Mana, +10 Hit, +5 Str, -5 Int, -5 wis, +5 Con, +10% MR
Baboon's Braided Dark Belt
45 -2 25,000,000 500,000 1+1,500 Health, +2 Con, +10 Dmg, Dark Defense
Baboon's Braided Light Belt
45 -3 25,000,000 50,000 1+1,500 Health, +2 Con, +10 Dmg, Light Defense
Yowien Shield
60 -26 40,000,000 500,000 20+2,000 Health, -1,00 Mana, +5 Con, +2 Regen, +10% MR© www.vorlof.com 2010-2018.